fbpx
Privacyverklaring - De Brug - Cranio Sacraal Therapie
16644
page-template-default,page,page-id-16644,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

 Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

  

Ik waarborg uw privacy.  Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

  

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  

De gegevens in uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming .
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.   

  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

    

Privacy op de zorgnota

  

Op de zorgnota, de factuur, die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “natuurgeneeskundige behandeling” en/of Cranio Sacraal therapie.
 • Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer.
 • De kosten van het consult.

  

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens.

  

In het volgende overzicht vermeld ik een aantal rechten die u heeft. Een volledig overzicht en aanvullende bepalingen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Het recht op inzage.

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en de informatie over de therapie, die ik heb geregistreerd. De frequentie van verzoeken hiertoe dient redelijk te zijn. Ik breng u hiervoor geen kosten in rekening. U kunt vragen om een schriftelijke inzage in uw gegevens.

  

Het recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de informatie over de therapie, die ik heb geregistreerd, te laten verwijderen. Uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging en/of geschillencommissies dien te bewaren.

  

Het recht op wijziging

Indien u het vermoeden heeft dat uw gegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

  

Het recht op beperking

U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeut elke verwerking (wijziging, aanvulling etc.) van uw gegevens staak en de gegevens isoleer van de reguliere verwerking van gegevens, handmatig of geautomatiseerd.

  

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder

U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Het recht op het op elk moment intrekken van deze toestemming.

U heeft het recht deze toestemming te herroepen. Vanaf dat moment mag ik als therapeut uw persoonsgegevens niet meer gebruiken en geen nieuwe persoonsgegevens van u verwerken. Indien u een verzoek aan mij richt in het kader van een van de bovenstaande rechten, ontvangt u binnen een maand een reactie op uw verzoek.

  

Indien de cliënt jonger is dan 18 jaar dient een wettelijke vertegenwoordiger mede deze overeenkomst te ondertekenen.

  

Handtekening client                            Datum

  

  

Handtekening therapeut

  

  

Heiligenbloem 4                                    Bank: NL 66 INGB 0003884167

  

  

2631 WB Nootdorp                               KvK Den Haag 67590829

  

Mobiel: 06 45730864

  

info@craniotherapie.nl                        www.craniotherapie.nl